Notificare de protective a datelor cu character personal pentru aplicanti si personal angajat in regim de munca temporara

Aceasta notificare va furnizeaza informatii despre cum TRK Professional SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Andrei Muresanu nr.21, sector 1, (“noi” sau “angajtorul”) urmeaza sa proceseze datele dvs. cu caracter personal in cursul procesului de aplicare si/sau angajare prin intermediul nostru in regim de munca temporara. Mai mult de atat, dorim sa va informam in legatura cu drepturile dvs. asupra datelor personale si cum puteti intra in contact cu noi pentru le putea exercita.

 1. Motivul pentru care procesam datele dvs. cu character personal

Pentru scopul procesului de recrutare sau pe durata acestuia vom procesa informatiile trimise conform anexei 1 pentru urmatoarele scopuri:

 • Recrutarea de personal pentru angajarea in regim de munca temporara;
 • Abordarea potentialilor candidati pentru procese de recrutare prin intermediul diferitelor canale de recrutare precum: website-ul companiei, platforme de social media, trarguri de profil, etc. cu scopul realizarea procesului de recrutare;
 • Indeplinirea procesului de recrutare;
 • Ajutarea potentialelor companii care acceseaza servicii de munca temporara sa fie conforme cu prevederile legale;
 • Analizarea calificarilor necesare pentru ocuparea unui post vacant; si
 • Pastrarea datelor cu character personal ale candidatilor si personalului angajat in regim de munca temporara pentru potentiale viitoare procese de recrutare.

 

In momentul angajarii prin intermediul nostru in regim de munca temporara vom procesa datele dvs. cu character personal asa cum sunt prezentate in anexa 1 si anexa 2 pentru urmatoarele scopuri:

 • Managementul resurselor umane pentru personal angajat in regim de munca temporara;
 • Procesarea si transferul datelor cu character personal catre aplicatia de administrare de personal si salarizare;
 • Administrarea personalului angajat in regim de munca temporara precum si corespondenta cu utilizatorul acestor servicii, precum si autoritatile de reglementare a acestor raporturi;
 • Transferul catre potentiale companii care doresc accesarea serviciilor de munca temporara in vederea respectarii reglemetarilor in vigoare;
 • Planificarea compensatiilor;
 • Administrarea remuneratiei si a planurilor de compensatii si beneficii;
 • Scopuri de formare profesionala;
 • Administrarea pontajului;
 • Managemetul mobilitatii(diurne);
 • Managementul performantei;
 • Facilitarea procesului de evaluare, in vederea stabilirii sunt calificarii personalului;
 • Decizii de investitii;
 • Bugetare si previzionare financiara;
 • Planificarea si administrarea resurselor umane
 • Planuri de dezvoltare personala; si
 • Managementul obiectivelor

 

Colectam datele dvs. cu character personal in cadrul procesului de aplicare/recrutare si/sau angajare in regim de munca temporara fie fie frunizarea directa de catre dvs. a acestor dat fie ca acestea au fost obtinute prin intermediul surselor si instrumentelor noastre specifice.

Furnizarea datelor cu character personal este un de vointa voluntary. Cu toate acestea, daca nu furnizati datele dvs. pentru diverse procese de recrutare/plasare canale de comunicare pot fi intarziate.

 1. Date procesate si baza legala de procesare

Procesam datele cu caracter personal asa cum apar in anexa 1 si anexa 2 fie (i) pe baza articolului 6(1)(f) din regulamentul general de protective a datelor cu character personal (GDPR), care faciliteaza un process de aplicare eficient si o plasare in regim de munca temporara la o companie client precum si un management eficient al resurselor umane precum si o comunicare interna si externa sau (ii) pe baza necesitatii de respectare a normelor legale care fac obiectul articolului 6(1)9c) GDPR sau (iii), in cazul in care procesam date cu character personal pe baza necesitatilor de respectare a normelor in vigoare prin angajare conform articolui 9(2)(b) GDPR.

Pentru a obtine consimtamantul dvs. pentru a procesa datele dvs. cu character personal am putea sa va solicitam acordul printr-un process separate. Vom transfera datele dvs. cu character personal catre companii apartinand aceluiasi grup din care facem si noi parted oar in baza articolului 6(1)(a) GDPR).

 1. Transferul datele dvs. cu character personal

In conformitate cu scopurile mentionate mai sus, vom transfera datele dvs. numai catre urmatorii destinatari:

 • Furnizori de servicii IT care ne deservesc;
 • Companii ce fac parte din grupul nostru de firme la nivel global, numai in baza acordului dvs.;
 • Companii care acceseaza serviciile noastre de munca tempoara;
 • Autoritati publice, asa cum este stipluat de legislatie;
 • Autoritati de schimb;
 • Creditori ai dvs. precum si alte persoane potential implicate in solictari de acte legale, inclusive solicitari e au legatura cu cedarea voluntara a salariilor sau debitelor personale;
 • Institutii de asigurari sociale si furnizori de pensii;
 • Autoritati publice pentru administrarea datelor cu character personal;
 • Autoritati fiscale;
 • Companii de asigurari conform asigurarilor in vigoare existente la nivel de grup sau la nivel; local(individual);
 • Institutii financiar banacare ce administreaza plati catre dvs. sau terte parti;
 • Sindicate, asa cum au fost nominalizate de catre dvs., la solictarea angajatului,

 

O parte din destinatarii mentionati mai sus sunt localizati sau proceseaza informatiile in alte tari decat tara dvs. de resedinta.  Nivelul de protectie al datelor cu character personal din alta tara este posbil sa nu fie acelasi cu cel din tara dvs. de resedinta. Cu toate acestea, transferam datele dvs. cu character personal acolo unde Comisia Europeana a decis ca aceste tari au un nivel adecvat de  protectie a datelor cu character personal. De exemplu facem acest lucru prin a intra in acorduri de transfer date cu caracteer personal bazat pe Clauze Contractuale Standard (2010/87/EC si/sau 2004/915/EC). Astfel de acorduri sunt accesibile in baza desolicitare la adresa de email info@trk-professional.com

 1. Perioada de pastrare a datelor

Datele dvs. cu character personal vor fi pastrate atata timp cat este nevoie pentru atingerea scopului enuntat la punctul 1 de mai sus si este persmis de catre legislatia in vigoare. In orice caz vom pastra datele dvs.atata timp cat exista reglementari in vigoare sau constrangeri legale ce fac referire la perioada de pastrare a datelor.

 1. Drepturile dvs. prvind datele personale

Conform legislatiei in vigoare, printer altele, aveti dreptul (in conditiile stipulate de legislatia in vigoare): (i)sa verificati daca si ce date cu character personal pastram despre dvs. sis a cereti o copie a acestor date, (ii) sa solicitati corectia, suplimentarea sau stergerea datelor dvs. cu character personal care nu sunt corecte sau sunt procesate ne-conform cu reglementarile aplicabile, si (iii) sa solictati restrictionarea procesarii datelor dvd, (iv) in anumite circumstante, sa obiectati din motive legale pentru procesare datelor dvs. cu character personal sau sa revocati acordul dat anterior pentru procesare, (v) sa solictati portarea datelor, (vi) sa cunoasteti identitatea tertelor parti catre care datele dvs. au fost transferate, si (vii) sa formulate o plangere catre autoritatea competenta. Retragerea consimtamantului dvs.nu afecteaza corectitudinea procesarii efectuate inainte de retragerea acestuia.

 

 1. Datele noastre de contact

Va rugam sa adresati orice intrebari legate de procesarea datelor dvs. cu character personal catre:

 

TRK Professional SRL

Str. Andrei Muresanu nr.21, Sector 1, Bucuresti

info@trk-professional.com

altermativ, puteti contact ofiterul nostru responsabil cu protectia datelor cu caracter personal:

 

Ofiterul responsabil cu procesarea datelor cu caracter personal la TRK Professional

Str. Andrei Muresanu nr.21, Sector 1, Bucuresti

t.focica@trk-professional.com

 

Last updated on 23.05.2018

 

 

Anexa 1 – Datele aplicantului

Date generale:

 • Nume, titulatura;
 • Forma de adresare;
 • sex;
 • adresa;
 • numar de telefon si numar de fax si alte informatii necesare ce rezulta din canale de comunicare modern (precum e-mail);
 • data de nastere;
 • nationalitate;
 • fotografie;
 • stare civila si numar de copii;
 • stagiu militar (data de inceput si finalizare);
 • limba preferata;
 • profil active pe canale de social media;
 • activitati pe platforme de social media;
 • informatii legate de constrangerile de limitare a posibilitatii de angajare (ex:, nu poate ridica greutati mari);
 • permis de munca (da, nu);
 • documente de aplicare (CV; certificate, etc.);
 • informatii furnizate in cadrul interviului de aplicare; si
 • notite din cadrul intalnirii

 

Date privind educatie, aptitudini si calificari:

 • informatii privind educatia ( numele institutiei absolvite, specializare, etc.);
 • cunostinte si aptitudini, inclusiv aptitudini lingvistice;
 • eligibilitate pentru anumite tipuri de activitati
 • informatii privind activitati profesionale anterioare; si
 • calificari speciale

 

Date privind interese si preferinte ocupationale:

 • domenii de interes;
 • tipul de relatie contractuala dorit;
 • salariu dorit;
 • disponibilitatea pentru ore suplimentare;
 • informatii privind mobilitatea;
 • disponibilitatea de a calatori;
 • date privind angajatorul actual (ex.:nume companie, date de contact, etc.);
 • denumirea pozitiei actuale;
 • nivel de cariera; si
 • date privind potential companie client (Ex., nume companie, date de contact, etc.).

 

Date privind procesul de aplicare:

 • canalul de aplicare sau modalitatile de recrutare;
 • indicatori privind situatia locurilor vacante;
 • ID de aplicant;
 • Date de acces (nume utilizator, rol, parola);
 • Status de candidat;
 • Referinte catre angajatul gestionarului de date;
 • Motivele recomandarii angajatului;
 • Date privind procesul de aplicare (ex:date de interviu);
 • Perioada de preaviz;
 • Motivul neindeplinirii cerintelor;
 • Indicati daca sunteti in cautare active de un job;
 • Informatii privind pozitia promovata, precum: date, locatie, descriere, post, nivel, salariu;
 • Paricipare la un eveniment care a generat primul contact (ex: targ); si
 • Alte date furnizate de catre dvs.

 

 

Anexa 2 – Date colectate in timpul relatiei contractuale de munca

Date generale:

 • CNP;
 • nume inainte de casatorie;
 • locul nasterii;
 • starea civila;
 • copii si alti membri ai familiei in contextual serviciilor furnizate in legatura cu relatia de munca a persoanei vizate ( in special nume, data nasterii si CNP).
 • detalii bancare;
 • centru de cost si
 • Confesiune religioasa asa cum a declarat persoana vizata

 

Date referitoare la relatia de munca:

 • data angajarii
 • ani anteriori angajarii;
 • data incetarii contractului de munca;
 • perioada de preaviz;
 • tipul incetarii contractului de munca;
 • cerintele legale de angajare;
 • datele permisului de munca;
 • tipul angajarii/ categoria de angajat
 • nivelul de Securitate/ drepturi de acces;
 • valabilitatea actelor de identitate;
 • orice date necesare pentru a respecta cerintele legale privind ucenicii si stagiarii si reglementarile relevante din conventiile collective ale ucenicilor, in special datele privind acordul de ucenicie si alte date privind ucenicia si participarea la o scoala vocationala
 • munca pe timp de noapte/ munca in conditii grele in ture de noapte si periode de munca in conditi grele
 • indicatori de performante
 • evaluarea performantei, abilitatilor si potentialului
 • alocarea organizational in companie, incluzand inceputul si sfarsitul;
 • tipul muncii angajatului in munca temporara la compania client
 • alocarea proiectelor;
 • incadrarea in organigrama
 • locatia unde angajatul in regim de munca temporara va lucra;
 • (expected) duration of employment relationship;
 • durata (asteptata) a contractului de munca;
 • numele si adresa companiei client;
 • timpul de lucru si ore suplimentare prestate la compania client;
 • any data necessary to comply with legal obligations regarding the leasing of employees;
 • orice date necesare pentru a respecta obligatiile legale privind regimul de munca temporara;
 • alte tipuri de program de lucru ( in special locuri de munca marginale, ore de lucru, ore suplimentare, timp flexibil, lucru in ture de noapte, munca cu fractiune de norma).
 • datele de gestionare a perioadelor de concedii;
 • concediu medical, incluzand accidentele la locul de munca si bolile profesionale ( datele de inceput, sfarsit si durata)
 • data producerii accidentului de munca;
 • informatii privind sederea intr-o statiune balneara, in masura in care aceasta este obligatory si nu se aplica;
 • orice date necesare pentru a respecta obligatiile contractuale privind protectia maternitatii si a concediului parental (inceput si sfarsit)
 • tipul si durata altei absente de la locul de munca din cauza incapacitatii de munca sau a concediului neplatit
 • date referitoare la remuneratia din timpul absentei salariatului;
 • orice date necesare pentru a respecta obligatiile legale privind securitatea si sanatatea salariatilor sau obligatii legale de combatere a epidemiilor si deceselor;
 • gradul de invaliditate (dupa cum este comunicat de persoana vizata) conform cerintelor din legislatia muncii;
 • minutele din sedintele salariatilor; si
 • informatiile furnizate voluntar in cadrul anunturilor de absenta.

 

Date privind asigurarile sociale:

 • numar de asigurat social;
 • agentia de asigurari sociale;
 • casa de asigurari de sanatate;
 • date privind asigurarile sociale ;
 • date privind notificari trimise catre institutiile abilitate asa cum sunt solicitate de catre acestea:
 • calificare;
 • date privind stagii de practica;
 • informatii privind tipul de lucru prestat (ex:., ture de noapte, date de inceput si sfarsit);
 • salararizare (lunar);
 • informatii privind concediile medicale sau pentru accidente de munca sau boli profesionale asa cum sunt prevazute de lege;
 • alte asigurari si date despre venituri;
 • informatii suplimente despre alte tipuri de asigurari si venituri in vederea notificarii institutiilor abilitate;
 • date privind compensatia pentru concedii medicale asa cum este prevazuta de legislatia in vigoare;
 • date privind concediile medicale;
 • motive de absenta de la locul de munca, tipul relatiei de munca (activ, inactiv), date privind platile pentru concedii medicale, in cazul in care se aplica;
 • date privind concediile de maternitate/paternitate:
 • motivul absentei de la locul de munca, tipul contractului de munca (active, inactive), date privind concediul de maternitate/paternitate, daca este aplicabil;
 • remuneratie in cazul concedierii, asa cum este prevazuta de legislatia locala.